evangelize na internet - site da sua igreja

Igreja Batista Piratininga
bgu00213

Rua: PLINIO DE GODOI , Num. 46, CENTRO
PIRATININGA, SP
Cep: 17490000
Telefone: (14) 265-1236 / (14) 265-1236